Course NameDates (2022-2023)
Fundamentals of Nondestructive Assay

October 24-28, 2022

Oct. 30 - Nov. 3, 2023

Plutonium Calorimetric AssayApril 11-13, 2023
Advanced Gamma Nondestructive AssayApril 24-28, 2023
Advanced Neutron Nondestructive AssayMay 1-5, 2023
Statistical Concepts of Nuclear SafeguardsJune 27-29, 2023